PISCO SOUR

Pisco, lemon, egg white, rhubarb-cranberry flakes