Rully Blanc 1er Cru Gresigny 2013

Michel Briday, Bourgogne, Prantsusmaa